Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện này, cũng như Chính sách Riêng tư, Chính sách Thanh toán, Chính sách Hoàn tiền, bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào và các tài liệu khác được xuất bản trên trang web của chúng tôi (sau đây được gọi là "Trang web"), tạo thành một thỏa thuận cá nhân đầy đủ giữa bạn và SMS-MAN và chiếm ưu thế hơn bất kỳ thỏa thuận, tuyên bố, đảm bảo và sự hiểu biết cá nhân khác về Trang web. Chúng tôi giữ quyền thay đổi bất kỳ tài liệu nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Phiên bản mới nhất của các tài liệu của chúng tôi luôn có sẵn ở cuối Trang web. Bạn phải tìm hiểu về tất cả các tài liệu và chấp nhận tất cả các điều khoản trước khi sử dụng Trang web. Bạn xác nhận sự đồng ý của mình để xem xét các thay đổi trong tài liệu của chúng tôi sau khi được xuất bản. Do đó, khi truy cập Trang web, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản sử dụng các trang web của chúng tôi và tất cả các luật và quy định áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn đồng ý ngay lập tức ngừng sử dụng Trang web.

Định nghĩa

Với mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này, các thuật ngữ sau có các ý nghĩa sau đây: "Chúng tôi"; "SMS-MAN" - ban quản trị của Trang web.

""Trang web"; "Dịch vụ" - một hệ thống tài liệu đồ họa và thông tin, chương trình và cơ sở dữ liệu đảm bảo tính khả dụng của chúng trên Internet tại các địa chỉ sau: sms-man.com; sms-man.ru.

"Khách truy cập"là những người chỉ ghé thăm trang web của chúng tôi nhưng chưa đăng ký thành viên.

"Dịch vụ" – một danh sách các chức năng được cung cấp cho Người dùng bởi Trang web.

""Người dùng" - một người đã hoàn thành thủ tục đăng ký trên Trang web, sử dụng các dịch vụ trên Trang web.

Thông tin mà SMS-MAN nhận từ bạn được sử dụng như sau: "Nội dung" - tất cả thông tin văn bản, đồ họa, âm thanh, video được cung cấp trên Trang web.

"Mirror" – một bản sao chính xác của dữ liệu từ một máy chủ khác trên máy chủ khác..

Quyền sử dụng

SMS-MAN và/hoặc các bên cấp phép của nó có quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài liệu trên Trang web. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập vào các tài liệu được bảo vệ của SMS-MAN chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phải tuân thủ các hạn chế được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn tuyệt đối đồng ý không thực hiện các hành động sau:

• Tái xuất bản các tài liệu đã đăng trên Trang web;;

• Sử dụng các tài liệu này cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích trưng bày công khai (thương mại hoặc phi thương mại);

• Sao chép, truyền, phân phối, sửa đổi, nhân bản, sao chép các tài liệu được đăng trên Trang web, tạo bản sao của nội dung được đăng trên Trang web trên bất kỳ máy chủ nào khác;

• Xóa các dấu hiệu bản quyền và/hoặc các dấu hiệu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khác khỏi tài liệu;

• Cố gắng phân tích ngược và/hoặc tái tạo bất kỳ phần mềm nào có sẵn trên Trang web.

Nếu bạn thực hiện bất kỳ hành động nào được đề cập ở trên, tài khoản của bạn có thể bị khóa. Một cuộc kiểm tra nội bộ sẽ được tiến hành, trong quá trình đó sẽ xác định xem đã xảy ra vi phạm hay chưa. Nếu vi phạm được xác định, việc giải quyết tình huống tiếp diễn trong tòa án.

Hạn chế sử dụng

Để loại trừ khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích gian lận, cũng như để ngăn chặn bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào có thể xảy ra, một bộ lọc phù hợp được thiết lập trên Trang web. Các dịch vụ không được chấp nhận nhận tin nhắn SMS (như ngân hàng/tổ chức tín dụng, hệ thống thanh toán điệnthử và các dịch vụ tương tự) sẽ không được hiển thị trên các trang của Trang web.

Các sản phẩm được liệt kê trên Trang web chỉ được sử dụng cho mục đích hợp pháp. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi, việc sử dụng công nghệ cắt xén, cũng như bất kỳ phương pháp nào khác để xóa và/hoặc thay đổi thông tin trên Trang web, làm cho các biểu trưng không đọc được, tài liệu được bảo vệ bản quyền hoặc dữ liệu bí mật (bao gồm cả văn bản, hình ảnh, bố cục trang). Cấm sử dụng bất kỳ biểu trưng meta và/hoặc bất kỳ biểu trưng nào khác với tên, thương hiệu hoặc bất kỳ vật liệu có bản quyền khác của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi. Bạn đồng ý không công bố và/hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào nhận được trên Trang web và/hoặc theo bất kỳ cách nào khác tái tạo, hiển thị, phân phối hoặc sử dụng lại vật liệu này cho bất kỳ mục đích công cộng nào liên quan đến dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi. Nếu không, nó có thể gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng hoặc người cấp phép. Bạn cũng đồng ý không lạm dụng bất kỳ vật liệu nào được trình bày trên Trang web.

SMS-MAN không có nghĩa vụ theo dõi việc công bố, truyền tải hoặc bất kỳ đề cập nào đến Trang web. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được đăng trên Internet vi phạm các điều kiện nêu trên, hãy báo cáo cho dịch vụ hỗ trợ SMS-MAN. Nếu người dùng bị nghi ngờ vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi có quyền điều tra tình huống này một cách đơn phương và quyết định gỡ bỏ nội dung bằng các biện pháp hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính pháp lý hoặc không thực hiện các hành động như vậy của cá nhân.

Viễn thông

Khi bạn truy cập Trang web hoặc gửi email cho chúng tôi, hoặc chúng tôi liên hệ với bạn qua email hoặc gửi thông báo trên Trang web, chúng tôi sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử. Bạn đồng ý tương tác thông qua Internet. Bạn cũng xác nhận rằng tất cả thông báo hợp đồng, chuyển dữ liệu cá nhân và các thông báo khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng kỹ thuật số phải tuân thủ tất cả các yêu cầu cho các tài liệu tương tự được viết.

Tài khoản của bạn

Khi sử dụng trang web, bạn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản đăng nhập và mật khẩu và về tất cả các hành động bạn thực hiện bằng tài khoản của mình. Bạn cũng xác nhận rằng bạn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm, nhưng không giới hạn: tên trang web, chi tiết tài khoản và các dữ liệu cá nhân khác. Sms-man có các quyền độc quyền sau đây: từ chối cung cấp dịch vụ, hủy bỏ tài khoản và xóa hoặc chỉnh sửa nội dung. Chúng tôi không đảm bảo tính xác thực, chính xác hoặc đáng tin cậy của dữ liệu cá nhân của người dùng hiển thị trên trang web. Người dùng chịu trách nhiệm cập nhật và thay đổi bất kỳ thông tin liên quan nào, điều này quan trọng để duy trì tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về chính sách và thực hành quản lý thông tin cá nhân.

Nhận xét và ý kiến

Các người dùng đã đăng ký có thể đăng bình luận và nhận xét về các sản phẩm và dịch vụ được mua thông qua Trang web, miễn là nhận xét đó không vi phạm pháp luật; xúc phạm; đe dọa; phỉ báng; vi phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây thiệt hại cho bên thứ ba. Ngoài ra, các nhận xét không được chứa các lời mời hàng loạt, gửi hàng loạt hoặc bất kỳ "spam" nào. Cấm sử dụng tài khoản của người dùng khác để giả mạo người khác hoặc tổ chức khác, hoặc đánh lừa SMS-MAN và các Người dùng khác. SMS-MAN có quyền xóa (hoặc giới hạn) những tài liệu như vậy mà không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung của những nhận xét thường xuyên được đăng bởi Người dùng.

SMS-MAN không lọc, chỉnh sửa hoặc xem trước các nhận xét trước khi chúng xuất hiện trên Trang web. Các nhận xét không phản ánh ý kiến của SMS-MAN, đại diện của nó, nhân viên và/hoặc liên kết. Nhận xét phản ánh quan điểm và suy nghĩ của người đăng nhận xét. Trừ khi luật pháp áp dụng cho phép, SMS-MAN không chịu trách nhiệm về các nhận xét hoặc bất kỳ thiệt hại và/hoặc chi phí nào phát sinh do việc sử dụng và/hoặc đăng nhận xét trên Trang web.

Khi bạn đăng nhận xét và/hoặc để lại bình luận, bạn cung cấp cho chúng tôi quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể thu hồi và hợp pháp để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, sửa chữa, tạo ra các tác phẩm trên bất kỳ phương tiện nào và phân phối mà không có bất kỳ hạn chế nào. Bạn cung cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến những tài liệu này nếu cần thiết. Bạn xác nhận rằng bạn kiểm soát tất cả quyền liên quan đến bình luận được đăng; nhận xét của bạn không vi phạm Điều khoản và Điều kiện và không gây thiệt hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân nào; bạn sẽ bồi thường chúng tôi cho mọi yêu cầu liên quan đến nội dung do bạn cung cấp. SMS-MAN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét và/hoặc xếp hạng nào được đăng bởi Người dùng.

Tuân thủ các quy định pháp lý

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc quốc gia và quốc tế liên quan đến việc sử dụng Trang web. SMS-MAN có quyền điều tra tính chất của các khiếu nại và vi phạm được báo cáo khác về các điều khoản và điều kiện và thực hiện bất kỳ biện pháp nào được coi là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn là chấm dứt tài khoản của bạn và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ và/hoặc bất hợp pháp nào cho cơ quan chức năng thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý hoặc đại diện thích hợp. Tuân theo Chính sách Bảo mật, trong trường hợp được yêu cầu theo luật pháp, SMS-MAN có thể tiết lộ bất kỳ thông

Luật sở hữu trí tuệ

Trang web chứa các nhãn bản quyền và/hoặc thương hiệu dưới dạng văn bản, đồ họa và logo, cũng như các nhãn bản quyền và/hoặc thương hiệu của liên kết liên quan và/hoặc các công ty khác. Trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chủ sở hữu quyền tác giả tương ứng, việc sử dụng của bạn trên Trang web không đồng nghĩa với việc sở hữu bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng nhãn bản quyền và thương hiệu được sử dụng trên Trang web. Trang web được bảo vệ bởi pháp luật về bản ququyền tác giả quốc tế. Người dùng nghiêm cấm sao chép, phân phối hoặc công bố bất kỳ phần nào của Trang web. Việc sử d

Chỉnh sửa thông tin

Các tài liệu trên Trang web có thể chứa lỗi/không chính xác về mặt kỹ thuật, văn bản hoặc hình ảnh. SMS-MAN không đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào trên Trang web là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa thông tin trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Miễn trừ trách nhiệm

Nguyên liệu trên Trang web được cung cấp trong tình trạng "như đã có". SMS-MAN không đưa ra bất kỳ bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều kiện về tính thương mại áp dụng cho sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Lý do chính là để ngăn chặn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác. SMS-MAN cũng không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc cam kết nào về tính chính xác, kết quả có thể và đáng tin cậy của nguyên liệu trên Trang web hoặc trên bất kỳ trang web liên kết nào khác.

Trang web cung cấp các dịch vụ và sản phẩm độc đáo. SMS-MAN không thể kiểm soát chất lượng và/hoặc sự tuân thủ của các đặc điểm cụ thể của một số sản phẩm.

SMS-MAN không đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy, đầy đủ và liên quan của thông tin được cung cấp bởi Người dùng, và cũng không đưa ra bất kỳ bảo đảm và cam kết nào về bất kỳ thông tin nào trên Trang web.

Các trang web khác

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp chỉ để tiện lợi cho việc sử dụng của bạn và để cung cấp thông tin bổ sung. Bằng cách để lại liên kết đến các trang web của bên thứ ba, chúng tôi không thiết lập liên hệ và không tiến hành quan hệ tài chính với các trang web đó. Sự hiện diện của các liên kết trên Trang web không có nghĩa là sự chấp thuận, cung cấp bảo đảm hoặc đề xuất. Chúng tôi không kiểm soát tài liệu (bao gồm tài liệu nội bộ) của các trang web bên thứ ba, do đó việc truy cập của bạn đến bất kỳ trang web bên thứ ba nào là có nguy cơ riêng của bạn

Miễn trừ trách nhiệm liên quan đến các trang web của bên thứ ba

Khi chúng tôi để lại liên kết đến một trang web bên thứ ba, tất cả nội dung, tài liệu, sản phẩm (bao gồm phần mềm) và dịch vụ của nó được cung cấp trong điều kiện "như vậy". SMS-MAN không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu (bao gồm phần mềm) hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên các trang web đó. Bạn đồng ý sử dụng các trang web này tự mình chịu rủi ro. Tối đa mức cho phép theo luật pháp áp dụng, SMS-MAN không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về (nhưng không giới hạn): nội dung, tài liệu, máy chủ, sản phẩm (bao gồm phần mềm) hoặc dịch vụ được cung cấp cho bạn trên các trang web đó theo bất kỳ hình thức nào. Cũng không đảm bảo rằng các email được gửi từ các trang web này không chứa virus hoặc các yếu tố độc hại khác. SMS-MAN không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng các trang web đó và các tài liệu, sản phẩm (bao gồm phần mềm) hoặc dịch vụ của nó được liệt kê hoặc cung cấp khác trên trang web này. SMS-MAN không chịu trách nhiệm về lỗi và không chính xác trên các trang web đó và về các thiệt hại do lỗi/không chính xác gây ra.

Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn xác nhận đồng ý tuân thủ phiên bản mới nhất của Điều khoản và Điều kiện.

Thông tin công ty

Liknot Ltd.

Registration number 13819411

85 Great Portland Street

First Floor, London

W1W7LT, United Kingdom

+443300271844