Nhận tin nhắn SMS
trên số ảo miễn phí

Thử ngay số ảo miễn phí của chúng tôi để nhận tin nhắn SMS từ bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào.
Mua SMS cho số điện thoại ảo

Đăng ký một cách ẩn danh cho hơn 500 dịch vụ và ứng dụng trực tuyến

Mua SMS
+{{freeNumber.number}}
{{userInfo.lang == 1 ? freeNumber.country.title : freeNumber.country.en_title}}
Nhận SMS
+{{freeNumber.number}}
{{userInfo.lang == 1 ? freeNumber.country.title : freeNumber.country.en_title}}
Không có sẵn

So sánh các tính năng của số ảo miễn phí và trả phí

Thời hạn thuê
Bạn có thể nhận SMS
Số lượng quốc gia
Số lượng dịch vụ

Số điện thoại ảo miễn phí để nhận tin nhắn SMS.

Nhận tin nhắn SMS tới một số điện thoại ảo công cộng từ bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào
Thời hạn thuê
Không
Bạn có thể nhận SMS
Không giới hạn
Số lượng quốc gia
8+
Số lượng dịch vụ
500+ trang web và ứng dụng

Số một lần dùng cho tin nhắn SMS

Nhận một tin nhắn SMS một lần cho một số điện thoại ảo từ một trang web hoặc ứng dụng được chọn khi đặt hàng.
Thời hạn thuê
Lên đến 20 phút
Bạn có thể nhận SMS
1
Số lượng quốc gia
200+
Số lượng dịch vụ
500+ trang web và ứng dụng

Thuê

Thuê một số điện thoại để nhận một số lượng không giới hạn tin nhắn SMS từ bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào.
Thời hạn thuê
Lên đến 90 ngày
Bạn có thể nhận SMS
Không giới hạn
Số lượng quốc gia
3
Số lượng dịch vụ
500+ trang web và ứng dụng

Số điện thoại miễn phí để nhận tin nhắn SMS

Dịch vụ SMS-man cung cấp cho bạn cơ hội nhận một số miễn phí để nhận tin nhắn SMS, có thể được sử dụng để đăng ký trong bất kỳ mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, dịch vụ giao hàng và các ứng dụng khác nơi bạn cần xác nhận số điện thoại bằng tin nhắn SMS.

Chúng tôi cung cấp số miễn phí từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Latvia, Anh, Nga, Ukraine và nhiều quốc gia khác. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể nhận tin nhắn SMS miễn phí trên một số điện thoại ảo để đăng ký trên bất kỳ trang web thương mại trực tuyến nào chỉ trong vài giây.

Công việc của dịch vụ SMS-man của chúng tôi hoàn toàn tự động, vì vậy bạn có thể nhận được số điện thoại ảo miễn phí để nhận tin nhắn SMS vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ mất vài giây và không tốn đồng xu nào!

Đăng ký chatbot trên Telegram để biết về các sản phẩm mới số miễn phí trên SMS-Man

Đăng ký

{{emailErrorMessage}}
{{passwordError}}
Hoặc đăng nhập bằng mạng xã hội của bạn